Privatbokning

.

.

We are professionals

Boka mig!

(belopp inklusive moms)

  • Tävlingsmoment (bruks eller lydnadslydnad): 500 kr/timma (1-2 pers), 5 000 kr/dag (max 6 pers)
  • Vardagslydnad (ex inkallning, hälsa utan att hoppa, gå fint i koppel, etc): 500 kr/timma
  • Problembeteenden (ex utfall, tuggar sönder saker, ljudrädsla, etc): 800 kr/timma
  • Online (tävling o vardag om du bor långt bort): 500 kr/timma

Reseersättning tillkommer (20 kr/mil) om du vill att vi ses utanför Varbergs kommun.


X