Villkor

 

Anmälningar till evenemang är ALLTID bindande, dvs stryks inte oavsett anledning. Vid förhinder kontaktar du den som ansvarar för evenemanget och hör om det finns reserver. Finns det reserver som kan ta din plats så återbetalas din avgift. Finns det inte reserver som kan ta din plats ansvarar du själv för att sälja din plats vidare och att meddela vem som övertagit din plats.

Betalning sker före evenemanget startar.

Vid inställt evenemang återbetalas hela avgiften. Vid sjukdom och liknande oförutsedda händelser kan tränaren bli tvungen att justera datum/tid. Deltagarna kontaktas då med nya datumförslag för evenemanget.