2. Online-kurser

Subkategorier

Lärarledda online-kurser innebär att det med jämna mellanrum läggs upp lektioner med uppgifter där du själv sedan filmar när du tränar med din hund och får hjälp med de frågor/problem du har på respektive lektion.

Självstudier innebär att så fort du köpt kursen kan du logga in och få tillgång till alla lektioner på en gång - och sedan göra övningarna i din egen takt. Ett smörgåsbort att plocka från! Du behöver inte heller göra lektionerna "i ordning", utan väljer det som verkar roligast just nu.