Lärarledda online-kurser innebär att det med jämna mellanrum läggs upp lektioner med uppgifter där du själv sedan filmar när du tränar med din hund och får hjälp med de frågor/problem du har på respektive lektion.

Subkategorier