Tränarutbildning

Subkategorier

Här finns samtliga Glädjeklicks tränarutbildningar. Utbildningen består dels av gemensamma träffar och dels av hemarbete med egen hund. Utbildningen är gedigen och omfattar en total studietid (lärarledda studier och självstudier) på ca 200 timmar.

Förkrav: Hos Glädjeklick genomförd Tränarutbildning. Det är fritt vilken lärare man anmäler sig till.