Villkor

Anmälningar till evenemang är ALLTID bindande, dvs återbetalas inte oavsett anledning. Vid förhinder kontaktar du den som ansvarar för evenemanget och hör om det finns reserver. Finns det reserver som kan ta din plats så återbetalas din avgift. Finns det inte reserver som kan ta din plats ansvarar du själv för att sälja din plats vidare och att meddela vem som övertagit din plats.

Betalning sker före evenemanget startar. Vid inställt evenemang återbetalas hela avgiften.

Vid sjukdom och liknande oförutsedda händelser kan läraren bli tvungen att justera datum/tid. Deltagarna kontaktas då med nya datumförslag för evenemanget. Du behöver inte acceptera nytt förslag på datum/tid.

Privatlektioner kan avbokas/ombokas 24 timmar innan aktuell lektion startar.

GDPR: Du godkänner att dina uppgifter sparas för Glädjeklicks interna bruk.