Träningsmetoder

Alla viljestyrda varelser gör saker antingen för att vinna nåt eller för att  undvika nåt. Svårare än så är det inte.


Inom inlärningspsykologin talar man om:

  1. Positiv förstärkning: Hunden tillförs något som ökar sannolikheten för beteendet (ex hunden tittar på föraren och får då en godbit som gör att hunden kommer att pröva att titta på föraren fler gånger med förhoppning om en godbit).
  2. Negativ förstärkning: Måste någon gång ha föregåtts av ett positivt straff. Något tas bort från hunden (oftast en “varningsklocka”) som ökar sannolikheten att rätt beteendet upprepas (ex ägaren “rasslar” med kopplet som en förvarning om att hunden, om den inte rättar in sig, kommer tilldelas ett ryck i kopplet, vilket i sin tur gör att hunden rättar in sig, blir av med “varningsklockan” och undviker ryck).
  3. Positivt straff: Hunden tillförs något som minskar sannolikheten att beteendet upprepas (ex när hunden lär sig gå fint i koppel genom att försöka undvika ryck i kopplet. Varje gång hunden vimsar iväg får den ett ryck i kopplet, dvs den tillförs ett ryck i kopplet och detta leder till att hunden minskar frekvensen att vimsa iväg).
  4. Negativt straff: Något tas bort från hunden som minskar sannolikheten att beteendet upprepas (ex hunden reser sig upp från platsen för att nå godiset men då tar man bort godishanden och hunden går miste om belöningen, dvs hunden kommer ligga kvar nästa gång för att få belöningen).

Sen finns det:

5. Extinktion: Hundens beteende leder inte till någonting. Det ger ingen fördel och ingen nackdel. Det händer ingenting och därför är det meningslöst (ex hunden hoppar mot dig men du står helt stilla och säger ingenting, gör ingenting, dvs det ger ingen effekt att hoppa).


För att lära en hund någonting så använder folk någon/några av dessa 5 på lite olika sätt.

Många kombinerar nr 1 (positiv förstärkning) och nr 3 (positivt straff). En del fokuserar mest på nr 1 och en del fokuserar mest på nr 3.

Alla varianter fungerar (med lite olika för- och nackdelar).

Inom klickerträning används ENBART nr 1 kombinerat med nr 4 och nr 5. ALDRIG nr 2 eller nr 3.

För oss känns klickerträning väldigt bra och vi är fullständigt övertygad om att det även känns bra för hunden!

Hire a professional

Anlita mig om du behöver hjälp med din hund

=