Klickerträning

Klickerträning är en vetenskapligt baserad inlärningsmetod som varit känd sen 30-talet genom den amerikanske psykologen och beteendeforskaren B.F. Skinner. Själva ordet “klickerträning” myntades av zoologen/beteendebiologen Karen Pryor i slutet på 80-talet.

Forskning har visat att alla djur – hund, katt, häst, fågel, delfin, fisk, eller människa – är mycket mer benägna att lära och repetera handlingar, när det resulterar i något som man hemskt gärna vill ha och tycker är kul.

Det är inte automatiskt klickerträning bara för att man använder en klicker och tränar sin hund. Det finns 4 krav som måste uppfyllas för att det skall klassas som klickerträning:

  1. Man använder sig av positiv förstärkning, negativt straff och extinktion för att ändra ett beteende (man använder inte positivt straff och inte negativ förstärkning).
  2. Man bygger på hundens egeninitiativ och använder så lite hjälper som möjligt
  3. Man använder sig systematiskt av en betingad förstärkare (klicker, visselpipa, etc).
  4. Man bygger på beteendeanalytisk teori och fokuserar på observerbara faktorer.

FÖRKLARING

  1. I klickerträning korrigerar vi inte hunden när den gör “fel”. Vi fokuserar bara på de bra saker som hunden gör, och belönar (förstärker) dessa. När hunden blir belönad för ett visst beteende kommer hunden att upprepa detta. För att bli av med ett oönskat beteende tar vi antingen bort belöningen (beteendet leder till att hunden missar sin belöning) eller ignorerar det som hände (beteendet leder inte till någonting – varken bra eller dåligt).
  2. Detta krav är det som gör klickerträning så otroligt roligt och effektivt. Hunden själv måste vara aktiv och prova sig fram för att komma på vad som belönas.  På köpet får man en kreativ hund som älskar att träna.
  3. En betingad förstärkare är något som förvarnar om att den verkliga belöningen (ex. godis, boll, kong, etc) är på väg.
  4. Vi fokuserar på det observerbara, det vi kan se med våra egna ögon. Vi ser på situationen, hundens beteende och vad som händer. Vi bryr oss inte om vad som pågår i huvudet på hunden, eller annat som vi inte kan se (det blir helt enkelt för mycket gissning om vi skulle försöka läsa hundens tankar…).

Slutsats: Det centrala i klickerträning är att vi använder positiv förstärkning (tillför något som gör att sannolikheten för beteendet ökar) under träningen. Det vill säga vi är mer upptagna av att belöna det hunden gör rätt än att korrigera det hunden gör fel. Detta är både väldigt effektivt och dessutom roligare för både dig och din hund! ?

Hire a professional

Anlita mig om du behöver hjälp med din hund

=